Enterro da gata 2000 : sociedade do futuro : 14 a 19 de maio